Pinjaman Bank Rakyat | Pakej Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat

Pembiayaan Peribadi-i Awam (Rakan Pintar)

pinjaman bank rakyat

Pembiayaan Peribadi-i Awam (Rakan Pintar) Bank Rakyat merupakan produk istimewa yang direka khas untuk kakitangan Awam dan syarikat GLC terpilih yang mana ia menawarkan kadar keuntungan rendah dengan manfaat istimewa.

 

Konsep Syariah

 • Tawarruq

Ciri – Ciri

 • Amaun pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Pembiayaan sehingga 35 kali gaji kasar bulanan
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan 

Kelayakan Pinjaman Bank Rakyat

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan tetap minimum RM1,000 termasuk elaun tetap
 • Berkhidmat dalam sektor awam & syarikat GLC terpilih
 • Telah berkhidmat minimum tiga (3) bulan 

Dokumen Yang Diperlukan

 • Salinan MyKad / MyTentera.
 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.
 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji).
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada dokumen berikut, Surat Pengesahan Majikan dan Borang EA 

Cara Pembayaran Balik Pinjaman Bank Rakyat

Faedah Yang Diperolehi

 • Keahlian percuma untuk Premium Banking.
 • Pulangan tunai RM0.50 untuk transaksi MEPS dan Tabung Haji di mesin ATM

Fi & Caj

Duti Setem :

0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Nota: Anda dinasihatkan untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.

Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat :

 • Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
 • Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank secara Islam ke atas baki prinsipal tertunggak.